VÅRE SAKER KANDIDATER

Til forsiden

 

Underlag og dokumentasjon
På denne siden finner du annonser som Borgerlisten har rykket inn samt dokumentasjon og underlag for påstander og saker.
27.8.2015: PRESSEMELDING:  Trafikktelling Molde-Vestnes viser helt nye tall.
27.8.2015: TRAFIKKUNDERSØKELSE MOLDE-VESTNES.  RESULTATER
 
 
Utdrag fra Konseptvalgutredningen for E39-trasé fra Ålesund til Molde og videre til Bergsøya.
Brev fra Samferdselsdepartementet datert 8.5.2014:  Regjeringens avgjørelse om trasevalg for E39.
 
BORGERLISTEN (BOR) er en blokkuavhengig lokalpolitisk liste som vil samarbeide med andre partier fra sak til sak for å løse Moldes betydelige utfordringer - og ta vare på alle kommunens muligheter.   Vi vil jobbe for byens og innbyggernes beste - energisk, fokusert og målrettet.  Vi står for åpenhet og medbestemmelse - det er innbyggernes by!